Kontakt

P.E.: Mestni kino Metropol
Stanetova 15
3000, Celje, Slovenija
e-mail: info(afna)kinometropol.org
www.kinometropol.org

?

Telefonske ?tevilke:

040 296 701 - informacije o rednem kino programu

040 296 701 - ?olske projekcije, filmska vzgoja, najem dvorane

051 249 838 - kavarna

?

Najem dvorane

Cena za najem dvorane Mestnega kina Metropol je 62,50 EUR na uro. V ceno je vklju?eno ozvo?enje, projektor in pripadajo? tehnik. DDV ni vklju?en v ceno. Dvorana ima 288 sede?ev.

?

Ekipa Mestnega kina Metropol:

Borut Kramer, predsednik
Samo Seni?ar, programski vodja
Borut Peternelj, tehni?na? podpora
Marko Poljanec, blagajna
?

Informacije o programu, datumih, urah na de?urnem telefonu: 040 296 701

?

PODATKI O DRU?TVU (upravljalec kina):

Polni naziv:?
Dru?tvo za ustvarjalnost Filter

?

Skraj?an naziv:
DZU Filter

?

Naslov/sede?:
Muzejski trg 6
3000 Celje, Slovenija
e-mail: info@kinometropol.org


Identifikacijska ?tevilka za DDV:
SI92672906

Dru?tvo je zavezanec za DDV.

Mati?na ?tevilka:
1186701

?